Ekho Home
‘’Ekho’’ inşa etme şeklimizi tekrar düşünmemiz gerektiğine inanan, hayatımızın daha iyi olması için uğraşan mimar, mühendis ve tasarımcılardan oluşan bir gruptur.

Bizler sürdürülebilir mimarlık konusundaki bilgi donanımımızı ve deneyimlerimizi yaratıcılığımız ile birleştirdik, daha yeşil bir Türkiye için projeler geliştiriyor, tasarlıyor ve yönetiyoruz.
Uzmanlığımız Passivhaus Tasarımı, Breeam değerlendiriciliği ve Leed sertifika süreç yönetimi.
Başlıca çalışma alanlarımız; düşük ve sıfır karbonlu bina tasarımı, binalarda yenilenebilir enerji teknolojileri entegrasyonu ve yeşil renovasyon.
Ekho Hakkimizda